Haberleşme Protokolleri

You are here:
Estimated reading time: 2 min

ThingsOn IoT Platform’un dahili haberleşme protokolleri ile dijital dönüşümün önündeki engelleri kaldırın.

Dijital dönüşümde en sık ihtiyaç duyulan konuların başında makine, ekipman ve varlıklarla gerçek zamanlı dijital (sayısal) haberleşme gelir. ThingsOn dijital veri transferi için gerekli teknolojileri tek bir platformda birleştirerek maliyetleri azaltır ve süreci hızlandırır.‌

Standart IoT Haberleşme Protokolleri

‌Marka/model bağımsız çalışan standart IoT haberleşme protokolleri. Bu protokoller internete bağlanabilen neredeyse her cihazda bulunur.

ProtokolÖzellikYöntem
MQTT BrokerMQTT 3.1.1, TCP, TCP+TLS, WS, TLS 1.2Platforma gömülü
HTTP(s), Websocket, REST, SOAP, ODATAFullPlatforma gömülü
CoAPPFullPlatforma gömülü

OPC UA Server – OPC UA Client

ThingsOn endüstriyel haberleşmede standart olan OPC UA mimarisini destekler. Endüstriyel IoT için geliştrilen bu standart, marka/model bağımsız her tür cihazın gerçek zamanlı haberleşmesine imkan verir.‌

ThingsOn içerisinde OPC UA Server ve OPC UA Client hazır çalışır şekilde gelmektedir. Böylece OPC UA destekleyen herhangi bir makineyle kolayca haberleşme sağlanır.

ProtokolÖzellikYöntem
OPC UA ServerFullThingsOn Connectivity Client
OPC UA ClientFullThingsOn Connectivity Client

Modbus

Modbus, Endüstride Operasyonel Verilerin (OD) aktarımı için kullanılan iletişim protokolüdür. Modbus seri (RTU) ve Ethernet iletişimini (TCP/IP) destekler. Sunucu olarak işlev gören aygıtın ‘Ana’ ve İstemci ‘Bağımlı’ olarak adlandırıldığı İstemci-Sunucu mimarisine dayalı olarak çalışır.

ProtokolÖzellikYöntem
Modbus/TCP Modbus/RTU&ASCIIRead Coils Read Discrete Inputs Read Holding Registers Read Input Registers Write Single Coil Write Single Register Read Exception Status Get Comm Event Counter Get Comm Event Log Write Multiple Coils Write Multiple Registers Report Slave ID Read File Record Write File Record Read FIFO queueThingsOn Connectivity Client

PLC Haberleşme Protokolleri

ThingsOn endüstride yaygın olarak kullanılan birçok PLC ile haberleşebilmektedir. Böylece arada OPC vb. başka bir yazılım konumlamaya gerek olmadan hızlı ve etkin bir haberleşme mümkün olmaktadır.

ProtokolÖzellikYöntem
SiemensS7-1500, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-200ThingsOn Connectivity Client
Allen-Bradley (Rockwell)ControlLogix, GuardLogix, FlexLogix, CompactLogix, SoftLogix5800, Micro800, PLC5, MicroLogix, SoftLogix5ThingsOn Connectivity Client
GE / FanucPACSystems RX3i, PACSystems RX7i, PACSystems RXi, Series 90-30, VersaMaxThingsOn Connectivity Client
OmronFINS TCP&UDPThingsOn Connectivity Client
BeckhoffADS-HTTPThingsOn Connectivity Client

PLC Protokol Konfigürasyonu

ThingsOn Connectivity Client (TCC), sahadan telemetri verisi okuyup platforma iletmeyi yada platformdan gelen komutları cihazlara iletmeyi sağlayan bir edge yazılımıdır. TCC ile PLC verisi okumak için şu formatta bir JSON konfigürasyonu kullanılır;

{
 "Topic": "Test",
 "Channel": "Siemens", <<< (MicroLogix, PAC_SYSTEMS, Omron...)
 "DeviceType": "S7-1200",
 "ConnectionType": "TCP",
 "Route": "127.0.0.1",
 "ReadType": "Single",
 "Item": {
  "HWTag": "DB11.DBW18"
 },
 "Items": [
  {
   "HWTag": "DB11.DBW18"
  },
  {
   "HWTag": "DB11.DBW16"
  }
 ]
}

Topic: TCC tarafından okunacak verilerin hangi kanal üzerinden geri döneceğini tanımlar.

Channel: PLC markası.

 • Allen-Bradley için “AB”.
 • General Electric için “GE”
 • Omron için “Omron”
 • Siemens için “Siemens”

Type: PLC tipi (Logix / Legacy). Allen-Bradley’e özel

DeviceType: PLC modeli

 • (ControlLogix / Micro800 / PLC5 / SLC500).
 • (PAC_SYSTEMS / SERIES_90)
 • (S7-200 / S7-300 / S7-400 / S7-1200 / S7-1500)

ConnectionType: Haberleşme arabirimi (TCP).

Route: PLC için route yolunu belirtir. IP adresi girilebilir.

ReadType: Tek bir adresin mi veya birden fazla adresin mi okunacağı bilgisidir. (Single / Multiple).

Item: Okunacak adres bilgisi. ReadType “Single” girilmiş ise Item nesnesi altındaki “HWTag” girilir.

Items: Okunacak adreslerin bilgisi. ReadType “Multiple” girilmiş ise Items dizisi altındaki “HWTag”ler girilir.

Modbus Protokol Konfigürasyonu

{
 "Topic": "Test",
 "Channel": "Modbus",
 "ConnectionType": "Serial",
 "Driver": "Serial",
 "PortName": "COM1",
 "PortSettings": "19200,E,8,1",
 "Protocol": "RTU",
 "Route": "127.0.0.1",
 "ReadType": "Single",
 "Item": {
  "HWTag": "1",
  "TagType": "INPUT_REGISTER"
 },
 "Items": [
  {
   "HWTag": "1",
   "TagType": "HOLDING_REGISTER"
  },
  {
   "HWTag": "2",
   "TagType": "HOLDING_REGISTER"
  }
 ]
}

Topic: TCC tarafından okunacak verilerin hangi kanal üzerinden geri döneceğini tanımlar.

Channel: MODBUS için “Modbus”.

ConnectionType: Haberleşme arabirimi (TCP / Serial).

Driver: ConnectionType Serial girilmişse Channel tarafından kullanılan driver girilir. (Serial / TCP / UDP).

PortName: Driver Serial girilmişse haberleşmenin port adı girilir. (Örn: COM1, COM5).

PortSettings: Driver Serial girilmişse bağlantının port ayarları (baud rate, parity, data bits, stop bits) girilir. (Örn: “19200,E,8,1”).

Protocol: MODBUS haberleşme türü (RTU / ASCII). ConnectionType: Serial için geçerlidir.

Route: PLC için route yolunu belirtir. IP adresi girilebilir.

ReadType: Tek bir adresin mi veya birden fazla adresin mi okunacağı bilgisidir. (Single / Multiple).

Item: Okunacak adres bilgisi. ReadType “Single” girilmiş ise Item nesnesi altındaki “HWTag” girilir. “TagType” (COIL, DISCRETE_INPUT, HOLDING_REGISTER, INPUT_REGISTER, EXCEPTION_STATUS, COMM_EVENT_COUNTER, COMM_EVENT_LOG, SLAVE_ID, FIFO_QUEUE, FILE_RECORD) girilir.

Items: Okunacak adreslerin bilgisi. ReadType “Multiple” girilmiş ise Items dizisi altındaki “HWTag”ler ve “TagType”ler (COIL, DISCRETE_INPUT, HOLDING_REGISTER, INPUT_REGISTER, EXCEPTION_STATUS, COMM_EVENT_COUNTER, COMM_EVENT_LOG, SLAVE_ID, FIFO_QUEUE, FILE_RECORD) girilir.

Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 1564
Scroll to Top
ThingsOn Iot Platform

ThingsOn Canlı Demo Formu

Lütfen aşağıdaki formu doldurup “Gönder” butonuna tıklayın.

Hızlı destek
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?