Üretim İzleme Sistemi

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 dijital dönüşümde en sık kullanılan terimlerden biridir. Öte yandan, sorular da getiriyor: Endüstri 4.0 nedir? Endüstri 4.0 nasıl çalışır? Bu yazıda Endüstri 4.0’ın ne olduğu ve nasıl uygulanacağı ile ilgili tüm cevapları sizler için paylaşıyoruz.

Endüstri 4.0 terimi ilk defa 2011 yılında Almanya’da düzenlenen Hannover Fuarı’nda kullanıldı ve tüm dünyanın gündemine oturan bir kavram haline geldi. Bazı kaynaklarda 4. Sanayi Devrimi olarak geçmektedir. Endüstri 4.0, bilişim teknolojiler ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen bir stratejidir. Bu strateji üretimin dijitalleşmesi sayesinde ürün üretme şeklinde önemli bir dönüşüm sağladı.

Genel olarak 3 yapıdan oluşur.

  1. Nesnelerin İnterneti: Fiziksel nesnelerin bir şekilde internete erişip diğer cihazlara veya sistemlere bağlanarak birbirleriyle iletişim kurmasıdır.
  2. Hizmetlerin İnterneti: İnternetin güçlenmesi ve yaygınlaşması ile online hizmetlerin sayısı ve çeşitliliği arttı. Ayrıca, akıllı ve bağlantılı nesnelerin çoğalması yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına neden oldu ve meydana gelen bu duruma “Hizmetlerin İnterneti” adı verildi.
  3. Siber-Fiziksel Sistemler: Fiziksel mekanizmaların bilgisayar tabanlı sistemler tarafından kontrol edilmesi veya izlenmesidir.
Endüstri 4.0 Nedir
Endüstri 4.0 Nedir

ThingsOn Endüstri 4.0 Çözümleri

Üretim İzleme Sistemi
Üretim İzleme Sistemi
Makine İzleme Sistemi
Makine İzleme Sistemi
Kestirimci Bakım Sistemi
Kestirimci Bakım Sistemi Dashboard

Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri

Endüstri 4.0, kendi çerçevesinde, özerk yönetim, sanallaştırma, karşılıklı çalışabilirlik, modülerlik, gerçek zamanlı yetenek ve hizmet oryantasyonu olarak adlandırılan altı tasarım ilkesini kapsamaktadır. Bu ilkeler, ortak bir endüstrinin veya 3.0’ın endüstri 4.0’a tasarımına veya geçiş sürecine katkıda bulundukları için “tasarım ilkeleri” olarak adlandırılır.

Özerk Yönetim: Şirketlerin ve belirli operasyonlar dışında makinelerin kendi başlarına karar verebilmeleri için gerekli olan yetenektir. Merkezi bilgisayarları kullanmak ya da bir sonucu hiyerarşik olarak iletmek yerine, yerel operatörlerin değişikliklere cevap vermesini ve tekrar ayarlamasını sağlamak ve buna izin vermek yerine, bu prensip daha çok esneklik sağlar. Kısacası, makineler elde ettikleri veri analizlerine dayanarak bir üretim kararı kendi başlarına alabilmesidir.

Sanallaştırma: Makineden makineye (M2M) izleme ve iletişim kullanılarak, endüstriden sanal bir ikizin soyutlanabilmesidir. Sensör verileri, sanal tesis modelleri ve simülasyon modelleriyle bağlantılıdır. Bu sayede, fiziksel ortamların sanal kopyası oluşturulabilir ve arıza durumunda çalışanlar bilgilendirilebilir.

Birlikte Çalışabilirlik: Bu ilke, siber-fiziksel sistemin akıllı makineler ve akıllı depolama sistemleri ile haberleşebilen, birbirlerini bağımsız olarak kontrol edebilen sistemlerden oluşmasıdır. İşletmenizdeki nesnelerin, makinelerin ve kişilerin iletişim kurma, veri alışverişi yapma ve faaliyetleri koordine etme yeteneğidir.

Hizmet Oryantasyonu: Ağ performansını, müşteriler, ortak endüstriler ve tedarikçiler ve diğerleri gibi tüm paydaşları ile ortaklıklar halinde korur. Herkes her zaman mevcut olan sanal ve dijital platformları kullanarak yararlı hizmetlere, ürünlere ve endüstri hakkındaki bilgilere erişebilir. Bu ilke sayesinde, siber fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika sistemleri herkese ulaşılabilir hale getirilmiştir.

Modülerlik: Bu ilke sayesinde akıllı fabrika sistemlerindeki değişikliklerin kolay olması demektir. Modül ekleme veya çıkarma işlemini çok kolay hale getirerek gereksinimlere esnek bir şekilde uyum sağlayabilen sistemler içermesidir. Böylelikle üretim, hata, üretkenlik ve müşteri memnuniyetinde olumsuzluk oranını düşürmeyi sağlar. Değişen müşteri taleplerine her zaman uyum sağlayabilir.

Gerçek Zamanlı Yeteneği: Üretim sırasında anlık olarak verilerin toplanıp, analiz ve anlamlandırılmasıdır. Verilere göre doğrudan üretime müdahale edilebilir ve üretim yeniden şekillendirilebilir. Bu ilke sayesinde, kaynakların kötüye kullanımını, malzeme israfını en aza indirecek ve enerji verimliliği arttıracaktır. Ayrıca, üretim hattınızda neler olduğunu, nelerin geliştirilebileceğini ve üretkenlik fırsatlarının nerede yattığını görmenizi sağlar.

ThingsOn Endüstri 4.0 Cihazları

Üretim İzleme Cihazları
Üretim İzleme Cihazları

Endüstri 4.0 Avantajları

  • Kağıtsız çalışmak: Zaman ve masraftan tasarruf etmek ve yanlış, güncel olmayan bilgilerden kaynaklanan hataları azaltmak için belgenizi (ör: çalışma talimatları, formlar) dijitalleştirebilirsiniz.
  • Makine ve ekipmanı gerçek zamanlı olarak izlemek ve kontrol etmek: Makine ve ekipmanlarınıza sensörler bağlayarak veya olan sensörlerden veriler alarak üretiminizi izleyebilirsiniz ve bunu gerçek zamanlı olarak yapabilirsiniz. Bu üretimi doğru bir şekilde izlemenize, sorunları tanımlamanıza ve düzeltmenize yardımcı olacak stratejik kararlar vermenize yardımcı olabilir.
  • Akıllı süreçler: Makinelerinizin ne zaman bakım ihtiyacını olduğunu veri analizleri sonucu tahmin edebilen akıllı sistemler sayesinde zaman tasarrufu ve duruşlarınızı azaltmaya yardımcı olur.
  • Süreçlerinizi optimize etmek: Üretimi iyileştirmek ve kullanımını optimize etmek için en iyi üretim ve bakım senaryolarını belirlemek için verileri analiz edebilirsiniz.
  • Cihazları ve ürünleri internete bağlamak: Makine kullanımlarınızı izlemek için cihazları internete bağlayabilirsiniz ve veri elde edebilirsiniz. Bunları, bakım gerektiğinde ve diğer sorunlar ortaya çıktığında müşterilerinizi uyarmak için kullanabilirsiniz.

Kaynaklar

https://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCstri_4.0

Share This On Your Favorite Social Media!

Scroll to Top
ThingsOn Iot Platform

ThingsOn Canlı Demo Formu

Lütfen aşağıdaki formu doldurup “Gönder” butonuna tıklayın.

Hızlı destek
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?